Подземни корпи за отпад

EcoSynergy

Системот на подземни/потопни канти е иновативен систем за управување и рециклирање отпад кој има за цел поефикасно управување со комуналниот отпад и надградба на јавниот простор.

Клучен дел од иновативниот систем е специјалната префабрикувана корпа, која е поставена внатрешно и е собирач на отпадот на системот за управување. Овој специјален бунар е произведен исклучиво од АРМОС во име на EcoSynergy.gr, давател и имплементатор на специјализирани решенија во областа на управувањето и чистењето на отпадот во Грција.

Од 1995 година системот за подземни/потопни корпи на „Sotkon“ е тестиран и успешен во работа со 15.000 единици во функција на Пиринејскиот Полуостров (Шпанија и Португалија) и со присуство и во други земји. Во Грција, EcoSynergy постави канти во

повеќето општини во земјата, со што одлучувачки придонесе за создавање на еколошки одржливи градови.

Системот нуди хармонична и естетска интеграција во урбаната средина, херметичко складирање на отпадот, лесна инсталација, едноставност во процесот на собирање и одржување како и долгорочно и сигурно работење.

Системот „Sotkon“ под земја/потопна корпа ги покрива потребите за складирање на отпад и материјали што може да се рециклираат во повеќето случаи на урбана интервенција/конфигурација: на пр. крајбрежни зони, плоштади, историски центри, пешачки улици итн.

Изведувач
Ο.Τ.Α., EcoSynergy S.A.
дизајнер
Sotkon Waste Systems
Година на завршување
Локација
Општини