Bunker Silos

Армос нуди интегрирано, иновативно решение во областа на складирање и сепарација на големи количини на рефус товар преку префабрикуваните слободни ѕидови (Bunker Silos).
Решението за префабрикување го гарантира квалитетот и животниот век на финалниот производ, ја обезбедува брзината на изградбата нудејќи намалени и совршено дефинирани трошоци.
Предложените преградни ѕидови се применети во фабриките за ѓубрива и единиците за рециклирање хартија како преградни ѕидови во магацинот на големо, додека соодветните производи (со дополнителни засилувања-поврзувања меѓу ѕидовите) се дизајнирани и за индустриски складишта за алуминиум SCRAP.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ