НАШИТЕ АКТИВНОСТИ

НИЕ СМЕ МОДЕРЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРЕФАБРИКУВАН БЕТОН ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ

ИНФРАСТРУКТУРА

Обезбедуваме широк спектар на сертифицирани префабрикувани бетонски производи и инженерски префабрикувани решенија за транспорт (Автопати, Железници и Тунели), енергетска и урбанистичка инфраструктура.

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

Денешната градежна индустрија бара иновативни материјали кои се силни, флексибилни и економични. АРМОС развива целосни префабрикувани решенија за логистички и индустриски згради. Нашиот сеопфатен пристап вклучува дизајн, производство и склопување на елементи во зграда. Фокусирани на конкурентските предности на префабрикуваниот бетон, како што се отпорност на пожар, издржливост, брзина и архитектонска естетика, додаваме вредност на инвестициите во логистика и индустриски локации.

Αρμός Προκατασκευές - Βιομηχανικά κτίρια, προκατασκευασμένες αποθήκες, εργοστάσια, logistics, κτίρια, προκατασκευή, αρμός, πυρασφάλεια, ανθεκτικότητα, πυροπροστασία, ασπρόπυργος, Πυράντοχη κατασκευή, Σίνδος, προκατ περιφράξεις
Αρμός Προκατασκευές - Κτιριακά - προκατασκευασμένα κτίρια, συστήματα δόμησης, Βιομηχανικά κτίρια, Εμπορικά κτίρια και γραφεία, Οικιστικά & τουριστικά συγκροτήματα, Κτίρια υποστήριξης Ενεργειακών Πάρκων, οικίσκοι, υποσταθμοί, προκατασκευή, αρμός

КОМЕРЦИЈАЛНИ И СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Ние испорачуваме ефикасни и одржливи префабрикувани решенија за комерцијални, јавни и станбени згради. Без разлика дали се работи за канцеларии или трговски центри, хотели или резиденции, училишта или болници, ние обезбедуваме целосни решенија кои вклучуваат дизајн, производство и монтажа.

АРХИТЕКТУРА

Воведуваме иновации во создавањето на уникатни фасади и архитектонски елементи со користење на префабрикуван бетон, бетон засилен со стаклени влакна (GFRC) и UHPC.

ОДРЖЛИВОСТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Решенијата на АРМОС придонесуваат за одржливост преку обезбедување дека нашите тековни активности ги исполнуваат нашите цели, притоа внимавајќи што ќе наследат идните генерации.
Нашите производи во сите фази на проектирање, производство и инсталација во градежништвото, вклучуваат одржливост; го намалуваат еколошкиот отпечаток, ја зголемуваат економската ефикасност на градбата и ја зајакнуваат општествената одговорност. Со намалување на количината на материјали и човечки ресурси што ги користиме, повторно употребувајќи материјали и процеси и рециклирање стари производи, придонесуваме за заштита и зачувување на животната средина.

Зошто и како префабрикуваниот бетон е зелен?

  • Намалување на материјалите и енергијата што се користат во фабриката, во споредба со традиционалната градба
  • Помалку отпад на градилиштето
  • Се произведува локално со користење локални материјали, го минимизира транспортот и ги зачувува природните резерви
  • Можност за рециклирање на стари или оштетени производи и повторно употреба во ново производство
  • Контролата на квалитетот во фабриката и внатрешните политики може да го намалат трошењето, да спречат еколошки несреќи и да обезбедат максимални перформанси на производот во иднина
  • Зголемена безбедност на вработените и минимизирање на несреќите
  • Precast произведува производи со високи перформанси на издржливост со текот на времето и напредни карактеристики, како што се отпорност на пожар, апсорпција на вода и издржливост. Ова ги штити структурите во времето и екстремните ситуации и луѓето од природни и неприродни катастрофи.

 

Конструкциите што вклучуваат индустриски префабрикуван бетон ја зголемија енергетската ефикасност и го намалија еколошкиот отпечаток; тие овозможуваат помали температурни промени, користат помалку бетон и други ресурси, произведуваат помалку отпад и имаат минимално влијание врз областа на градба. Имајќи подолг животен век, префабрикуваните конструкции имаат долгорочна заработка.

Αρμός Προκατασκευές - 4 μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα και εξωτερικό
0
производствени погони (или фабрики) во Северна Македонија и Грција
Αρμός Προκατασκευές - 200 μηχανικοί και εργατοτεχνικό προσωπικό
0
вработени
Αρμός Προκατασκευές - 10 εκ. € κτιριακά έργα (2021)
0 ми
години искуство во префабрикувана индустрија
(2021)
Αρμός Προκατασκευές - 2.5 εκ. € επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό (2019-2021)
0 ми
инвестиции во нови производствени погони опрема
(2019-2021)

НАШИ КЛИЕНТИ