Паркот на ветерници Агиос Георгиос

Зграда за сместување и складирање

Проектот „Изградба и монтажа на префабрикувана сместувачка зграда и складиште во паркот на ветер на Agios Georgios, општина Lavreotiki“ на островот Agios Georgios во Саронскиот залив. На островот се развива ветерен парк од 70 MWatt, во сопственост на TERNA ENERGY A.B.E.T.E.

Предмет на работа на компанијата АРМОС (како подизведувач) беше проучување, производство, транспорт и монтажа на сите префабрикувани елементи од зградите со вкупен волумен од 560 кв.м. користејќи различни префабрикциски системи. Проектот дојде во продолжение на претходните префабрикувани згради што компанијата ги изведе во 2015 година на островот. Наместо конвенционалниот начин на градење, беше избрана префабрикација поради брзината, со што се реши проблемот со недостигот на инфраструктура на островот и зголемување на издржливоста на рамката во висококорозивно опкружување. Компанијата АРМОС го заврши проектот во тесната временска рамка (3 месеци, од февруари до април) и обезбеди високо издржлив бетон, надминувајќи ги тешкотиите што ги носи локацијата на проектот и зимата на ненаселениот карпест остров. Трафостаница, складиште и домување.

Изведувач
TERNA ENERGY S.A.
дизајнер
Lithos Consulting
Година на завршување
2015
Локација
Карпестиот остров Агиос Георгиос, Саронскиот залив