Нов Музеј на Акропол

Архитектонски бетон

АРМОС ги испорача префабрикуваните фасадни елементи изработени од архитектонски бетон за Музејот на Новиот Акропол во 2008 година.

Нашата работа ги вклучи сите фасадни елементи во внатрешноста на музејот;

  • ѕидовите на обложување пронајдени во главниот атриум, со акустични амортизирачки перфорации
  • долните парапети на основите на статуите
  • обложување на база на статуи на Каријатиди
  • внатрешни ѕидови на музејот

Еден од градежните предизвици беше да се инсталираат префабрикувани елементи во внатрешните простории на музејот додека конзерваторските работи на археолошките наоди (како поставување и чистење на статуи) се одвиваа од страна на археолозите на истото работно место.

Армос ја направи разликата бидејќи обезбеди фасадни елементи со одличен квалитет кои не бараа пост-обработка или поправка.

Новиот музеј на Акропол го изгради АКТОР по дизајни на меѓународно познатиот архитект Bernard Tschumi, во соработка со грчкиот архитект Michalis Fotiadis.

Изведувач
AKTOR ATE
дизајнер
Bernard Tschumi Architects
Година на завршување
2008
Локација
Атина