Ветерниот парк Андрос ΙΙ

Контролна зграда

Ветерниот парк Андрос ΙΙ, лоциран на островот Андрос, е развиен од GREEK WINDROWER и изграден од KRYACON S.A.

Армос ја испорача префабрикуваната зграда од 210 кв.м. трафостаница. Структурниот систем што се користи е готови двојни ѕидови и плочи.

Изведувач
Kryacon SA
дизајнер
Lithos Consulting
Година на завршување
2021
Локација
Андрос, Киклади