Αιολικό Πάρκο Andros II

Κτίριο Ελέγχου

Το Αιολικό Πάρκο ιδιοκτησίας της GREEK WINDPOWER και κατασκευής της KRYACΟN SA βρίσκεται στην θέση Κάμπος Πιτροφού της Άνδρου (Κυκλάδες).

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την κατασκευή (παραγωγή – μεταφορά – ανέγερση) του προκατασκευασμένου κτιρίου ελέγχου του πάρκου, επιφάνειας 215 τ.μ. Το κτίριο υλοποιήθηκε με το σύστημα προκατασκευής Διπλών Τοιχίων και Προπλακών. Η ανέγερση του κτιρίου στο έργο ολοκληρώθηκε εντός μίας εβδομάδας. 

ΚτΕ / Εργολάβος
Kryacon SA
Μελετητές
Lithos Consulting
Έτος ολοκλήρωσης
2021
Θέση
Πιτροφός Άνδρου, Κυκλάδες