АЛИАКМОНАС МОСТ

DB80 Безбедносни бариери

Сертифицирани безбедносни бариери DB80 беа поставени за потребите на градилиштето на мостот Алиакмонас во 2020 година.

Изведувач
AVAX
дизајнер
Година на завршување
2020
Локација
АЛИАКМОНАС МОСТ