ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Εργοταξιακά στηθαία ασφαλείας DB 80

Πιστοποιημένα στηθαία ασφαλείας DB80 εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του εργοταξίου στη Γέφυρα του Αλιάκμονα μέσα στο 2020.

ΚτΕ / Εργολάβος
AVAX
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση
ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ