Звучни бариери

PHONOBLOC панели за апсорпција на звук

Сертифициран, еколошки систем за заштита од звук

PHONOBLOC е иновативно решение за заштита на звук што комбинира високи вредности на апсорпција на звук и естетска супериорност. Тој е индустриски производ, сертифициран според европскиот стандард EN 14388 и се применува на патни мрежи, железници, урбани и неурбани средини.

Конкурентната предност во однос на другите системи за звучна заштита е тоа што PHONOBLOC го апсорбира звукот, наместо да го рефлектира, со што се постигнува максимален степен на звучна заштита, а во исто време има одличен сооднос помеѓу трошоците и перформансите.

Прилагодената комбинација на повеќе текстури и бои на PHONOBLOC им овозможува на дизајнерите да креираат уникатни модели на пејзажи на автопат, железница, урбани и неурбани проекти. Панелите за апсорпција на звук се достапни во многу природни бои и текстури, со што се поддржува хармоничен дизајн со нијанси на бои.

PHONOBLOC® е природен материјал базиран на дрвен под. Со користење на дрвото како локално достапен производ и обновлива суровина, емисиите на CO2 се значително намалени и тоа е 100% материјал што може да се рециклира.

Структурата на материјалот обезбедува максимална апсорпција на звукот и во исто време висока издржливост. Според мерењата, се постигнува намалување на звучното загадување до 20 dB. Како природен материјал на база на цемент, PHONOBLOC® има висока јачина и издржливост во секоја средина, бара нула одржување, се чисти само (од дождовница) и ја спречува неговата употреба како „платно“ за графити. Горенаведеното го прави високо конкурентен производ против проѕирните завеси што рефлектираат звук.

Преку својата широка палета на бои, површини и профили, PHONOBLOC нуди неограничени можности за дизајнерите да го прилагодат на проектната средина и да ја надградат естетиката на автопатска или железничка мрежа.

PHONOBLOC® е поекономичен од многу други системи за звучна изолација, а во исто време обезбедува високи перформанси. Дополнително, како материјал со голема отпорност на време и нула одржување, продолжува да „штеди“ во текот на целиот животен век.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ