Зошто префабрикување

Многу предности произлегуваат од индустриската префабрикација на готови бетонски елементи.

Одлично сеизмичко однесување

Префабрикуваниот е дизајниран согласно Европските норми (Еврокодови) за објекти отпорни на земјотреси, со особено внимание на поврзувањето на елементите за да се обезбеди монолитно однесување на конструкцијата. Понатаму, контролите на квалитетот и стабилните услови, кои се обезбедуваат само при фабричко производство, гарантираат дека финалниот производ, без разлика дали е градежна компонента или инфраструктурен производ, ги исполнува највисоките критериуми за квалитет во издржливост, стабилност и механички перформанси.

Квалитет

Precast ги користи предностите на најновата технологија и стабилните фабрички услови кои не се можни кога се гради на лице место. Загарантиран, сертифициран квалитет е можен и неопходен во префабрикација. Нашите фабрики се сертифицирани според стандардот за квалитет EN ISO9001: 2000. Понатаму, повеќето од нашите производи се со CE сертифицирани, што значи дека сите материјали, производствени процеси, ракување и складирање ги исполнуваат највисоките стандарди. Автоматизираните производствени процеси кои се наоѓаат во фабриката за префабрикација на АРМОС се без грешки, контролирани од високо квалификуван технички персонал и најнова технологија.

Издржливост

Префабрикуваниот бетон е отпорен на временски услови и оган, и отпорен на мувла и ‘рѓа. Како резултат на тоа, структурите кои инкорпорираат префабрикувани елементи имаат подолг животен век и минимално одржување.

Брзина

Префабрикуваниот бетон заштедува на време, ги минимизира ресурсите на локацијата и ги елиминира ризиците од доцнење. Монтажата на префабрикувани елементи може да се врши истовремено со други работи на локацијата, како што се земјени работи, темели итн. и со тоа се заштедува до 50% од времето за изградба.

Исплатливо

Со намалување на времето на лице место, зголемување на продуктивноста на конструкција и обезбедување на квалитетот и безбедноста, се намалува вкупниот трошок на проектот. Со префабрикување не можете да го надминете буџетот бидејќи нема ризици или непредвидливи фактори на лице место. Највисоката издржливост на префабрикување доведува до помали трошоци за одржување во текот на животниот век на префабрикуваната структура.

Архитектонска флексибилност

Со префабрикување можете да постигнете бескрајни можности во бои, текстури и дизајни.

Одржливост

Префабрикуваните бетонски елементи вклучуваат одржливост; го намалуваат еколошкиот отпечаток, ја зголемуваат економската ефикасност на градбата и ја зајакнуваат општествената одговорност. Преку намалување на количината на материјали и човечки ресурси што ги користиме, повторна употреба на материјали и процеси и рециклирање на стари производи, префабрикуваниот производ придонесува за заштита и зачувување на животната средина. Прочитај повеќе на почетната страница.

Ниско одржување

Префабрикуваниот бетон е еден од најтрајните конструктивни и фасадни материјали. Произведени од бетон со високи перформанси и според највисоките стандарди за квалитет, финалните производи се без пукнатини, грешки или други можни дефекти, што резултира со подолг век на траење на конструкциите што ги отелотворуваат префабрикуваните елементи.

Лесно за проширување

Користењето на префабрикуван бетон во помали и поголеми конструкции го олеснува проширувањето на конструкцијата во иднина.Префабрикуваниот
бетон