Компанија

Основана во 2019, АРМОС БАЛКАН е лидер во индустријата за префабрикуван бетон со силно присуство во Северна Македонија и поширокиот регион на Балканот.

АРМОС БАЛКАН е дел од пошироката мрежа на компании – ARMOS PRECAST S.A. (АРМОС, со седиште во Грција), со над 35 години експертиза во монтажниот и градежниот сектор.

АРМОС дизајнира, произведува и склопува префабрикувани бетонски елементи, поддржани од неговиот внатрешен инженерски тим и во соработка со искусни дизајнери од индустријата.

Со над 300.000 кв.м. на производствени капацитети на четири локации и 200 вработени, АРМОС е сертифициран според ISO 9001, 14001, 45001 за управување со квалитет, животна средина и здравје и безбедност и неговите производи се со CE ознака. Компанијата опслужува различни пазари, вклучувајќи:

  • Голема инфраструктура (автопати, тунели и железници, комунални услуги, енергија и животна средина)
  • Индустриски, комерцијални и станбени згради
  • Архитектура

АРМОС има динамична мрежа на подружници и активности во странство:

  • АРМОС БАЛКАН (ARMOS BALKAN DOO). Основана во 2019 година, компанијата ја зајакна својата позиција на Балканот преку инвестирање во модерна фабрика за префабрикација во Северна Македонија (4 милиони евра).
  • ARMOS PRECAST S.A. Основана во 1990 година, денес ARMOS е водечки производител на готови бетон во Грција, произведувајќи над 100.000 m3 бетонски производи и елементи годишно и опслужувајќи ги сите градежни сектори. Компанијата поседува и работи 3 фабрики, во Лариса, Атина и Солун и има привремени производствени локации во Западна Грција.
  • OMEGA Constructions S.A.  Основана во 2002 година, ОМЕГА има широки референции и силно досие за успешно испорачување на ,,клуч на рака”, градежни проекти на училишта и јавни згради, канцеларии, енергетски трафостаници, станбени и сервисни згради за автопати.
  • ARMOS CYPRUS LTD. Во 2021 година, АРМОС ги прошири своите активности на Кипар, каде што произведува и поставува бариери за безбедност на патиштата.

АРМОС денес е меѓународно признат по својата неспоредлива одзивност и способност да испорача проекти кои бараат многу. Вклучена е во големи јавни градежни проекти во Грција и во странство, како што се Музејот на Акропол, тунелите на метрото во Атина и Солун, новите автопати, Косовo – Северна Македонија, железници, како и приватни инвестиции.

АРМОС става акцент на континуирани инвестиции во опрема и иновации, постојана грижа за своите високо специјализирани луѓе и развој на широк асортиман на производи кои и овозможуваат на компанијата да биде едношалтерски систем за своите клиенти.