Τομείς Δραστηριότητας

O κορυφαίος παραγωγός προκατασκευασμένων στοιχείων και ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης στην Ελλάδα

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Παρέχουμε προϊόντα σκυροδέματος για όλο το εύρος των έργων Μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες & σιδηρόδρομοι), τον τομέα της Ενέργειας και την ανάπτυξη των Αστικών Υποδομών, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας αξιόπιστης, ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικής υποδομής για την χώρα μας.

BIOMHXANIKA

Συμβάλλουμε στη νέα γενιά έργων βιομηχανικής δόμησης, εστιάζοντας στα μεγάλα πλεονεκτήματα της προκατασκευής όπως είναι η πυρασφάλεια, ο χρόνος ζωής και η ποιότητα, και παράλληλα αναβαθμίζουμε την προστιθέμενη αξία των κτιρίων, αξιοποιώντας αρχιτεκτονικά στοιχεία δόμησης στις όψεις.

Αρμός Προκατασκευές - Βιομηχανικά κτίρια, προκατασκευασμένες αποθήκες, εργοστάσια, logistics, κτίρια, προκατασκευή, αρμός, πυρασφάλεια, ανθεκτικότητα, πυροπροστασία, ασπρόπυργος, Πυράντοχη κατασκευή, Σίνδος, προκατ περιφράξεις
Αρμός Προκατασκευές - Κτιριακά - προκατασκευασμένα κτίρια, συστήματα δόμησης, Βιομηχανικά κτίρια, Εμπορικά κτίρια και γραφεία, Οικιστικά & τουριστικά συγκροτήματα, Κτίρια υποστήριξης Ενεργειακών Πάρκων, οικίσκοι, υποσταθμοί, προκατασκευή, αρμός

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Αναπτύσσουμε καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις στην προκατασκευή κτιρίων που αφορούν εμπορικά κτίρια και οικιστική δόμηση. Παράγουμε μεμονωμένα δομικά στοιχεία αλλά και ολοκληρωμένα σύστημα δόμησης που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας κατασκευών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πρωτοπορούμε στην παραγωγή καινοτόμων υλικών για επενδύσεις κτιρίων υψηλών προδιαγραφών. Τo αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, το  UHPC και το GRC, προσφέρουν πρωτόγνωρες δυνατότητες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σύγχρονων κτιρίων.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα και τα προϊόντα της ΑΡΜΟΣ συμβάλλουν στην βιωσιμότητα διασφαλίζοντας ότι οι τρέχουσες δραστηριότητες μας ανταποκρίνονται στους σημερινούς στόχους, δίνοντας ταυτόχρονα προσοχή στο τι θα κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές.

Τα προϊόντα μας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού-παραγωγής-τοποθέτηση και ενσωμάτωσης στις κατασκευές, ενσωματώνουν την βιωσιμότητα: μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυξάνουν την οικονομική απόδοση και συμβάλουν στην κοινωνική ευθύνη. Μειώνοντας λοιπόν την ποσότητα των υλικών και μη πόρων που χρησιμοποιούμε, επαναχρησιμοποιώντας ύλες και διαδικασίες και ανακυκλώνοντας παλιά προϊόντα, συμβάλλουμε στην διατήρηση του περιβάλλοντος.

Γιατί το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα είναι βιώσιμο, πράσινο υλικό;

  • Μείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών και ενέργειας στο εργοστάσιο, σε σύγκριση με την παραδοσιακή κατασκευή.
  • Μειωμένη όχληση και απόβλητα στο εργοτάξιο.
  • Παραγωγή στην Ελλάδα, με χρήση ντόπιων υλών.
  • Ανακύκλωση παλιών προϊόντων.
  • Εγγυημένος εργοστασιακός έλεγχος & πιστοποιημένα υψηλή ποιότητα που μειώνει τις φύρες και εξασφαλίζει την μέγιστη τεχνική απόδοση των προϊόντων στο μέλλον.
  • Αυξημένη ασφάλεια των εργαζομένων και μείωση ατυχημάτων.
  • Προϊόντα υψηλής απόδοσης με υψηλούς δείκτες ανθεκτικότητας, όπως η πυραντίσταση, η υδατοπορροφητικότα και η αντοχή, που προστατεύουν τις κατασκευές και τον άνθρωπο από φυσικές και μη καταστροφές.


Τέλος, οι κατασκευές που ενσωματώνουν προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος έχουν αυξημένη ενεργειακή απόδοση και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς έχουν μικρότερες θερμοκρασιακές μεταβολές, χρησιμοποιούν λιγότερο όγκο σκυροδέματος, παράγουν μειωμένα απόβλητα και χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους επι τόπου της κατασκευής, και τέλος έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής με μειωμένες ανάγκες συντήρησης.

Αρμός Προκατασκευές - 4 μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα και εξωτερικό
0
μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα και εξωτερικό
Αρμός Προκατασκευές - 200 μηχανικοί και εργατοτεχνικό προσωπικό
0
μηχανικοί και
εργατοτεχνικό προσωπικό
Αρμός Προκατασκευές - 10 εκ. € κτιριακά έργα (2021)
0 εκ.
κύκλος εργασιών
(2021, group sales)
Αρμός Προκατασκευές - 2.5 εκ. € επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό (2019-2021)
0 εκ.
επενδύσεις σε νέες μονάδες και εξοπλισμό (2019-2022)

Οι πελάτες μας