Έργο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Χάρτου INTERTRADE Hellas (Softex)

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε για την κατασκευάστρια εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ την παραγωγή και ανέγερση του νέου εργοστασίου χάρτου της Intertrade Hellas (Softex).

Το κτίριο χρειάστηκε περισσότερα από 1.500 προκατασκευασμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου υποστηλώματα, προεντεταμμένους και μη δοκούς, τοιχία πλαγιοκάλυψης, διάτρητες πλάκες οροφής. Οι συνδέσεις των δομικών στοιχείων υλοποιήθηκαν με τελευταίας τεχνολογίας μηχανικούς συνδέσμους που επέτρεψαν την δημιουργία ενός πολύπλοκου και ταυτόχρονα λειτουργικού κανάβου αποτελούμενο από ανεξάρτητους χώρους παραγωγής, θαλάμους ελέγχου, πατάρια και υπόγειο. Συγκεκριμένα στον χώρο εγκατάστασης της μηχανής εγκαταστάθηκαν υποστυλώματα ύψους 25 μέτρων, ποιότητας C45/55 και υψηλής ανθεκτικότητας, που επέτρεπαν ελεύθερους χώρους μεταξύ υπο-στηλωμάτων έως και 22,5 μέτρα, αφήνοντας έτσι ανοιχτό χώρο για την παραγωγή.

Η ΑΡΜΟΣ ολοκλήρωσε την παραγωγή και εγκατάσταση του κτιρίου σε λιγότερο από 5 μήνες, πετυχαίνοντας τους χρονικούς και ποιοτικούς στόχους που είχαν τεθεί.

Κύριος του Έργου / Εργολάβος
Intertrade Hellas / ΕΛΕΜΚΑ (Όμιλος Μυτιλιναίος)
Μελετητές
PM2 Engineering, BHM-Ing
Έτος ολοκλήρωσης
2021
Θέση
Οινόφυτα Αττικής