Αρμός Προκατασκευές - ΕΣΠΑ

Υποσταθμοί ενεργειακών πάρκων

Η Αρμός παρέχει λύσεις κτιριακής προκατασκευής για υποσταθμούς αιολικών πάρκων και έργω ΑΠΕ. έργα κατασκεής αυτοκινητοδρόμων κα παραχωρησεων.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοκληρώσει περισσότερα από 70 υποσταθμούς μεσαίας και υψηλής τάσης σε Αιολικά Πάρκα.

 

Σχετικά έργα