Στηθαία Ασφαλείας

Πιστοποιημένη παθητική οδική ασφάλεια για σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους.

Η Αρμός είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της DELTA BLOC International GmbH από το 2002 και διαθέτει το δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας των συστημάτων συγκράτησης οχημάτων τεχνολογίας ‘DB’ για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Β. Μακεδονία. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε κατασκευάσει και εγκαταστήσει περισσότερα από 350 χιλιόμετρα προκατασκευασμένων στηθαίων.

0
χλμ εγκατεστημένων στηθαίων
0
χρόνια εμπειρίας στα συστήματα παθητικής ασφάλειας
0
πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής στηθαίων σε Ελλάδα και Κύπρο
Αποκλειστική συνεργασία με την Delta Bloc, την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων συγκράτησης οχημάτων παγκοσμίως

Η DELTA BLOC International GmbH είναι η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων συγκράτησης οχημάτων από σκυρόδεμα παγκοσμίως. Για περισσότερες από τρείς δεκαετίες συνεχούς ανάπτυξης, δοκιμών & βελτιώσεων, τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στηθαία ασφαλείας της DeltaBloc τοποθετούνται πλέον με επιτυχία σε περισσότερες από 45 χώρες διασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα για την παθητική οδική ασφάλεια παγκοσμίως.

Τα στηθαία ασφαλείας που κατασκευάζονται στις παραγωγικές μας μονάδες είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ 1317-5 και φέρουν σήμανση CE. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονέκτημα των προκατασκευασμένων στηθαίων είναι ότι διαθέτουν ποικιλία εφαρμογών για μόνιμη ή προσωρινή χρήση, για εγκατάσταση ως κεντρική διαχωριστική νησίδα ή ως πλευρική προστασία, για τεχνικά έργα και γέφυρες ή ασφάλιση περιοχών αυξημένης επικινδυνότητας.

  • Ενσωματωμένος ειδικός εντατήρας (patented steel tension bar).
  • Patented coupling – σύνδεσμος – μεταξύ στηθαίων
    Διαμορφωμένη βάση για την αποστράγγιση των υδάτων.
  • Ευέλικτοι τρόποι εγκατάστασης: επικαθήμενα (με ελεύθερη εναπόθεση στο οδόστρωμα), αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα στη τελική στρώση της ασφάλτου.
  • Crush-tested συστήματα μετάβασης.

Τα συστήματα DB είναι ευέλικτα συστήματα συγκράτησης. Κατά κανόνα τα στηθαία τοποθετούνται ελεύθερα στο οδόστρωμα και συνδέονται μεταξύ τους μόνο με το στοιχείο «κλειδί». Επομένως ενώ ολόκληρο το σύστημα αδυνατεί να μετατοπιστεί, το κάθε στοιχείο μεμονωμένα είναι ελεύθερο σε περιορισμένη μετακίνηση. Κατά την πρόσκρουση εξασφαλίζεται η συγκράτηση του οχήματος ενώ ταυτόχρονα η ενέργεια απορροφάται από τα στηθαία της αλυσίδας ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση των επιβατών.

Ακόμη και σε σοβαρές προσκρούσεις τα σύστημα DB προσφέρουν την μέγιστη δυνατή συγκράτηση του οχήματος (έως και H4b) και δεν κινδυνεύουν να διασπαστούν.

Η μετατόπιση των στοιχείων είναι ξεκάθαρα μικρότερη από αυτή των μεταλλικών στηθαίων χωρίς να μειώνεται η ικανότητα συγκράτησης.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο.

Διαθέτουμε εξειδικευμένες γνώσεις για κάθε έργο οδικής ασφάλειας και τα προϊόντα DB εγκαθίστανται παγκοσμίως

Αναπτύσσουμε και προσαρμόζουμε λύσεις σε κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.

Με 4 πιστοποιημένες παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε κάθε έργο εξασφαλίζοντας την ποιότητα και το χρόνο.

Διαθέτουμε ευέλικτες υπηρεσίες logistics και το εξιδεικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση των στηθαίων.