Εμπορικά και οικιστικά

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα σχεδιαστές, κατασκευαστές αλλά και χρήστες αστικών, εμπορικών και τουριστικών κτιρίων είναι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων , υψηλή ενεργειακή απόδοση, η βιωσιότητα αλλά και οι κακοτεχνίες.

Η βιομηχανοποίηση των κατασκευών αποτελούσε πάντα μία μερικώς ικανοποιητική λύση στις παραπάνω προκλήσεις καθως η παραδοσιακή προκατασκευή αδυνατούσε να ακολουθήσει τις επιταγές του αρχιτέκτονα και κατέληγε σε μία κουραστική επαναληψιμότητα κατόψεων.

Η λύσεις που φέρνει στο τραπέζι η ΑΡΜΟΣ αποτελούν τις νεότερες αλλά και δοκιμασμένες τεχνολογίες δόμησης παγκοσμίως, που απευθύνονται και αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της αστικής και τουριστικής δόμησης.

Το δυνατό μας πλεονέκτημα είναι οι ευέλικτες τεχνικές παραγωγής και το μεγάλο εύρος προιόντων που η ΑΡΜΟΣ παράγει και την καθιστά δυνατή να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προκατασκευής για πολυώροφα κτίρια, σύγχρονων προδιαγραφών:

Το σύστημα κατασκευής με διπλά τοιχία κα πρόπλακες επιτυγχάνει να προσαρμόζει πλήρως την βιομηχανοποιημένη δόμηση στις επιταγές του αρχιτέκτονα και έτσι να διατηρεί την μοναδικότητα του κάθε κτιρίου.

Τα γραμμικά προκατασκευασμένα στοιχεία, η χρήση προέντασης για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων που επιτάσσει η σύγχρονη αρχιτεκτονική αλλά και οι νέες τεχνολογίες σύνδεσης προκατασκευασμένων στοιχείων με άλλα στοιχεία της κατασκευής, αποτελούν εργαλεία στα χέρια των μηχανικών για την υλοποίηση πολύπλοκων κατασκευών.  

Πως ξεχωρίζει το σύστημα Διπλών Τοιχείων και Προπλακών  απο τη παραδοσιακή προκατασκευή ή τα υπόλοιπα συστήματα προκατασκευής? 

Το σύστημα των διπλών τοιχίων και προπλακών ξεχωρίζει επειδή δύναται να κατασκευάσει τοίχους και πλάκες σε οποιεσδήποτε διαστασεις, σχήμα και όψεις, ακόμη και με ενσωματωμένα ανοίγματα και οπές για τις ανάγκες των Η/Μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες της παραγωγής ελέγχονται από μια συστοιχία υπολογιστών – οι σχεδιαστές αποτυπώνουν το αρχιτεκτονικό σε BIM software το οποίο ειδοποιεί live τον κεντρικό υπολογιστή της παραγωγικής μονάδας. Έτσι τα τα στοιχεία της μελέτης μεταφέρονται άμεσα στις δονητικές τράπεζες της παραγωγής και αποτυπώνονται με απόλυτη ακρίβεια στους μεταλλότυπους χρησιμοποιώντας τεχνολογία laser. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια όπως π.χ. οι αναμονές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πως ξεχωρίζει η ΑΡΜΟΣ από άλλα συστήματα και εταιρείες προκατασκευής?

Ακόμα ένα στοιχείο που μας ξεχωρίζει οι ευέλικτες γραμμές παραγωγης που προσαρμόζονται σε ανάγκες πολλών και διαφορετικών έργων, το μεγάλο εύρος παραγόμενων δομικών στοιχείων αλλά και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και τεχνολογικά συστήματα που εξασφαλίζουν την άρτια ποιότητα των παραγώμενων έργων.

Συγκεκριμένα η μονάδα παραγωγης Διπλών Τοιχείων και Προπλακών, απευθύνεται αποκλειστικά στις ανάγκες οργανωμένης δόμησης και μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία πιστοποιημένη, αυτόματη μονάδα παραγωγής που φέρει την σφραγίδα της γερμανικής Weckemann και την σχεδιαστική τεχνολoγία της Nemetchek. H μονάδα επιτυγχάνει ταχύτητες παραγωγής που ξεπερνούν τα 100 τ.μ. κάτοψης κτιρίου την ημέρα.

 

Σχετικά έργα