Εμπορικά και οικιστικά

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα σχεδιαστές, κατασκευαστές αλλά και χρήστες αστικών, εμπορικών και τουριστικών κτιρίων είναι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων , υψηλή ενεργειακή απόδοση, η βιωσιότητα αλλά και οι κακοτεχνίες.

Η βιομηχανοποίηση των κατασκευών αποτελούσε πάντα μία μερικώς ικανοποιητική λύση στις παραπάνω προκλήσεις καθως η παραδοσιακή προκατσκευή αδυνατούσε να ακολουθήσει τις επιταγές του αρχιτέκτονα και κατέληγε σε μία κουραστική επαναληψιμότηατ κατόψεωνν.

Η λύση που φερνει στο τραπέζι η ΑΡΜΟΣ αποτελέι την νεότερη αλλά και δοκιμασμένη τεχνολογία δόμησης παγκοσμίως, που απευθύνεται αποκλειστικά στις ανάγκες της αστικής και τουριστικής δόμησης. Το σύστημα κατασκευής με διπλά τοιχία κα πρόπλακες επιτυγχάνει να προσαρμόζει πλήρως την βιομηχανοποιημένη δόμηση στις επιταγές του αρχιτέκτονα και έτσι να διατηρεί την μοναδικότητα του κάθε κτιρίου.

Πως ξεχωρίζει απο τη παραδοσακή προκατασκευή? 

Το σύστημα των διπλών τοιχίων και προπλακών ξεχωρίζει επειδή δύνατα να κατασκευάσει τοίχους και πλάκες σε οποιεσδ΄πτε διαστασεις, σχήμα και όψης και με ενσωματωμένα ανοίγματα, οπές. Αυτό επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες της παραγωγής ελέγχονται από μια συστοιχία υπολογιστών – οι σχεδιαστές αποτυπώνουν το αρχιτεκτονικό σε BIM software το οποίο ειδοποιεί live τον κεντρικό υπολογιστή της παραγωγικής μονάδας. Έτσιτα τα στοιχεία της μελέτης μεταφέρονται άμεσα στις δονητικές τράπεζες της παραγωγής και αποτυπώνονται με απόλυτη ακρίβεια στους μεταλλότυπους χρησιμοποιώντας τεχνολογία laser. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια όπως π.χ. οι αναμονές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πως ξεχωρίζει η ΑΡΜΟΣ από άλλα συστήματα δόμησης?

Ακόμα ένα στοιχείο που μας ξεχωρίζει είναι η χρήση πιστοποιημένης παραγωγικής μονάδας της Weckemann. HΈχνα επενδύσει σε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής τοίχων 5 στρεμμάτων και με ταχύητες παραγωγήςπου ξεπερνούν τα 100 τ.μ. κάτοψης κατοικίας την ημέρα, η λύση που προτείνουμε αποτελεί εργαλείο στα χέρια των σχεδιαστών ώστε να καλύωουν τις αυξηένς ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και να ικανοποιήσουν τον απαιτητικότερο πλεάτη.
Επιπλέον, συχνά συγχέεται η προκατασκευή από οπλιμένο σκυρόδεμα, που η εταιρία μας κατασκευάει, με άλλα είδη προκατασκευ΄ς όπως από ελαφρομπετόν, ξύλο ή μεταλλικά.

Σχετικά έργα