Βιομηχανικα κτίρια

Συμβάλλουμε στη νέα γενιά έργων βιομηχανικής δόμησης, εστιάζοντας στα μεγάλα πλεονεκτήματα της προκατασκευής όπως είναι η πυρασφάλεια, ο χρόνος ζωής και η ποιότητα, και παράλληλα αναβαθμίζουμε την προστιθέμενη αξία των κτιρίων, αξιοποιώντας αρχιτεκτονικά στοιχεία δόμησης στις όψεις.

Η προκατασκευή με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (προεντεταμμένα και μη) απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες κατασκευές, βιομηχανικά υπόστεγα και χώρους παραγωγής, αποθήκες, supermarkets, εμπορικά κέντρα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος δόμησης είναι:

  • Πυράντοχη κατασκευή. Δείκτης πυραντίστασης 120-180 λεπτά, αντίθετα με τις μεταλλικές κατασκευές (χωρίς πυράντοχη επεξεργασία) οι οποίες παρουσιάζουν μηδενική αντίσταση σε φωτιά.
  • Μεγάλα ανοίγματα. Επιτυγχάνονται μεγάλα ελεύθερα ανοίγματα (έως και 35m) με εφαρμογή κλίνης προέντασης.
  • Ευέλικτος σχεδιασμός. Καθαρά ανοίγματα πρόσβασης μεταξύ υποστυλωμάτων, χωρίς την παρεμβολή χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας. Επιπλέον, αυξημένες διατομές απορροής ομβρίων και αποφυγή συχνού καθαρισμού τους.
  • Υψηλής αντοχής σκυρόδεμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε βαριά βιομηχανική χρήση, όπως είναι χώροι με έντονες διαβρωτικές συνθήκες, αποθήκευση χημικών, εύφλεκτα υλικά κ.α.
  • Μηδενική συντήρηση. Η κατασκευή από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, απαιτεί πρακτικά μηδενική συντήρηση, που έχει ώς αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου.
  • Μεγάλος χρόνος ζωής. Αντοχή του σκυροδέματος στην φθορά του χρόνου και τις απόπειρες βανδαλισμού.
  • Ορατές όψεις. Απεριόριστες επιλογές σε προκατασκευασμένες προσόψεις με εμφανές, έγχρωμο ή και ανάγλυφο σκυρόδεμα.

Σχετικά έργα