Αρμός Προκατασκευές - Βιομηχανικά κτίρια, προκατασκευασμένες αποθήκες, εργοστάσια, logistics, κτίρια, προκατασκευή, αρμός, πυρασφάλεια, ανθεκτικότητα, πυροπροστασία, ασπρόπυργος, Πυράντοχη κατασκευή, Σίνδος, προκατ περιφράξεις

ΤΕΝ BRINKE LOGISTICS

Αποθήκη διανομής 12.000 τ.μ. στην Ελευσίνα Αττικής

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την ανέγερση προκατασκευασμένων βιομηχανικών αποθηκών (κτίριο Β) στην Ελευσίνα Αττικής.

Το TEN BRINKE Logistics Village, πρόκειται για συγκρότημα υπερσύγχρονων βιομηχανικών αποθηκών στην Ελευσίνα Αττικής, του ολλανδικού real estate group Ten Brinke, για ενοικίαση σε πελάτες στον χώρο των διαμεταφορών με αυξημένες απαιτήσεις σε λειτουργικότητα και πυροπροστασία.

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την κατασκευή του κτιρίου Β, συνολικής επιφάνειας 12.500 τ.μ. Η αποθήκη αποτελείται από 3 αυτόνομα στατικά κτίρια, διαθέτει χώρο γραφείων με πατάρι και έχει πιστοποιημένη παθητική πυροπροστασία κατηγορίας Ζ2.

Η ΑΡΜΟΣ ολοκλήρωσε την παραγωγή και ανέγερση του κτιρίου εντός 5 μηνών.

ΚτΕ / Εργολάβος
TEN BRINKE property development group, EMD Constructions S.A.
Μελετητές
Έτος ολοκλήρωσης
2020
Θέση
Ελευσίνα Αττικής