Kontoulis S.A.

Индустриски магацин со архитектонски фасадни ѕидови, Лариса

Овој магацински проект од 2.000 кв.м. област вклучуваше изработка и монтажа на префабрикувани елементи за конструкцијата и фасадата на зградата.

Фасадата на зградата и канцелариите е изработена од измиени агрегати кои содржат агрегати со природно обоени, локални извори.

Изведувач
KtE Kontoulis S.A.
дизајнер
Година на завршување
2004
Локација