Ветерни паркови

префабрикувани трафостаници

АРМОС има испорачано над 50 префабрикувани објекти за ветерници во Грција во последната деценија.

Нашата клиентела вклучува големи производители на енергија и помали инвеститори и изведувачи.

Изградбата без проблеми, независна од неповолните локални услови и ефикасната ерекција се клучните придобивки што ги гледаат инвеститорите при изградбата на префабрикувани објекти

Нашите флексибилни производствени техники, кои вклучуваат неколку структурни системи (линеарни и преднапрегнати структурни елементи, систем со двојни ѕидови и плочи), ни овозможуваат да одговориме на сите променливи потреби на зградите и затоа обезбедуваме вкупни префабрикувани решенија за E/M контролни згради, пумпи и складишта во ветерни и соларни паркови.

Изведувач
TERNA ENERGY, ΑΒΒ, ELLAKTOR, ΙBERDOLA Renewables, ELECTROMEK
дизајнер
Година на завршување
Локација
Грција