АЛДИ (сега ЛИДЛ)

Централни дистрибутивни магацини во Солун

Компанијата ја презеде предизградбата за сите столбови и ѕидови за утовар на централните магацини на Алди.

Зградите се со површина од 71.000 кв.м. и се состојат од мешан бетонски носач (столбови и ѕидови на утоварно-растоварни рампи) и метални елементи (елементи на покривот).

Денес тие се користат од Лидл Хелас како централни магацини на компанијата за Северна Грција.

Изведувач
ALDI
дизајнер
Година на завршување
2009
Локација
Синдос, Солун