ХРАМ НА ДЕТСКА БОЛНИЦА

Систем со двоен ѕид и предплочи

Црквата „Аја Софија“ се наоѓа на местото на Детското одделение за онкологија во Атина и е донација на семејството Vardis I. Vardinogiannis и здружението „ЕЛПИДА“.

ARMOS го изгради префабрикуваниот храм користејќи го префабрикуваниот систем за двоен ѕид и пред-плоча.

Изведувач
CHOROTECHNIKI ATE
дизајнер
Liontos & Asociates
Година на завршување
2019
Локација
Детска болница, Атина