РЕГИОН АТИКА

DB80E Безбедносни бариери

Префабрикуваните DB80E безбедносни бариери беа поставени во Атина, на улицата Хамостернас во Април 2019 година.

Изведувач
ILION ELKAT ATE
дизајнер
Година на завршување
2019
Локација
РЕГИОН АТИКА, Улица Хамостернас, Атина