ФАЛИРО

DB 80 AS-A безбедносни бариери

DB 80 AS-A безбедносните бариери се поставени во Фалиро во Атика за потребите на проектот: “ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕНОВИРАЊЕ НА FALIRIKOS BAY” (ФАЗА А) во 2022 година.

Изведувач
Регион Централна Македонија/ АКТОР А.Т.Е.
дизајнер
Година на завршување
2020
Локација
ФАЛИРО