Лимасол – Саита автопат

Безбедносни бариери

Aрмос Кипар Лтд презеде производство, транспорт и монтажа на безбедносни бариери DB 80AS-E, DB 80 E и DB 120S-A за потребите на проектот во изградба: „ИЗГРАДБА НА ФАЗА А1 НА АВТОПАТ ЛИМАСОЛ – САИТА (ДЕЛ 4 +835 – 8+400)“.

Проектот започна во 2021 година и се очекува да биде завршен во 2023 година.

Изведувач
Република Кипар-CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED
дизајнер
Година на завршување
2021-2023
Локација
Лимасол – Саита автопат