РЕГИОНАЛЕН ПАТ СОЛУН

DB 120S безбедносни бариери

DB 120S безбедносните бариери беа поставени на регионалниот пат во Солун во 2019 година.

Изведувач
Регион Централна Македонија/ ARMOS PRECAST S.A.
дизајнер
Година на завршување
2019
Локација
Регион Централна Македонија