ОЛИМПИЈА ОДОС

Градежни безбедносни бариери SB 70B

Привремени бетонски безбедносни бариери, сертифицирани според EN 1317-2, DeltaBloc SB 70B Slim line, беа поставени во Октомври 2019 година на Периметарскиот пат во Патра, во тунелите.

Изведувач
ОЛИМПИЈА ОДОС С.А.
дизајнер
Година на завршување
2019
Локација
Периметарски пат на Патра