МЕТРОТО ВО АТИНА

МЕТРО Атина Линија 3 до Пиреја

ARMOS произведе и испорача повеќе од 5.000 тунелни прстени и 22.000 прагови (би-блок) за продолжување на линијата МЕТРО до Пиреја, дел од проектот METRO во Атина. АРМОС беше снабдувач и на претходните фази од истиот проект (линија 2 и 1). Производниот капацитет на погоните на Армос Инофита за овие проекти беше од 8 – 9 прстени дневно.

Изведувач
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ / J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ – GHELLA SPA – ALSTOM TRANSPORT SA
дизајнер
Година на завршување
2015
Локација
АТИНА