МЕТРО во Атина

Продолжување на МЕТРО во Атина Линија 2, дел Аг. Димитриос-Хелиникон

Армос ги испорача тунелските сегменти (сегменти на облоги на TBM) и прагови за Аг. проект линијата Ag. Dimitrios – Helliniko METRO во Атина. Проектот опфати повеќе од 3.700 сегменти и 17.000 прагови.

Изведувач
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ / AΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – SIEMENS A.G. – VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS
дизајнер
Година на завршување
2011
Локација
АТИНА