ЛАРИСА – КАРАМАНЛИ АВЕНИЈА

Привремени безбедносни бариери SB 70B

Привремените безбедносни бариери SB 70B беа поставени на Караманли Авенијата во Лариса, во 2019 година, за употреба на градилиштето.

Изведувач
Регионот Тесалија/ EAS ATE
дизајнер
Година на завршување
2019
Локација