АЛИМУ-КАТЕЧАКИ АВЕНИЈА, АТИНА

Постојани безбедносни бариери DB 100

Постојани DB 100 безбедносни бариери на автопатот беа поставени на Авенијата Алиму Катехаки во Атина.

Изведувач
Регионот на Атика / LM CONSTRUCTION AKTE
дизајнер
Година на завршување
2022
Локација
АЛИМУ-КАТЕЧАКИ АВЕНИЈА, АТИНА