КАТЕРИНИ

Постојани безбедносни бариери

Постојани заштитни парапети беа поставени на Катерини во 2021 година за да го заменат централниот остров, како и бариери DB 80 AS-A (мост) и DB 80 AS-E безбедносни бариери.

Изведувач
Егејскиот автопат/ VINCI Construction Grands Projets Hellas SA | LM CONSTRUCTION AKTE
дизајнер
Година на завршување
2021
Локација
КАТЕРИНИ