РИО АНТИРИО

Имплементација на армирана земја

Изведувач
JV Apion Kleos
дизајнер
Година на завршување
Локација
Аигио