Nea Odos

Phonobloc звучни бариери во Неа Одос, област Кифисија

Во контекст на Проектот за концесија за управување со животната средина на Неа Одос и во однос на зголемената употреба на еколошки материјали во своите активности, Неа Одос избра да замени дел од веќе поставените проѕирни стаклени звучни бариери со префабрикувани панели што апсорбираат звук од Тип Phonobloc од АРМОС.

Замената е извршена на подрачјето на Кифисија, поточно во делот каде звучните бариери акустично ги штитат 3-та гимназија и повеќенаменската сала на општината, на 22-от км во сообраќајниот тек кон Атина. 

Новите звучни бариери се еколошки одржливи, 100% може да се рециклираат, имаат висока апсорпција на звук и голема издржливост со нула потреби за одржување.

Изведувач
Nea Odos
дизајнер
Година на завршување
2021
Локација
Кифисија, Атина