ГУВЕС-ХЕРСОНИСОС, КРИТ

DB 80 безбедносни бариери

Постојани безбедносни бариери DB 80 беа поставени на Северниот пат на Крит, во делот Гувес-Херсонисос во Април 2019 година.

Изведувач
Министерство за транспорт и инфраструктура
дизајнер
Година на завршување
2019
Локација
ГУВЕС-ХЕРСОНИСОС, КРИТ