Складиште за фармацевтски производи VIOSER

Индустриски простории во Тесалија

ВИОСЕР Фармацевтски производи, една од најголемите фармацевтски компании во Грција во моментов гради 4.000 кв.м. магацински згради во Трикала, Тесалија.

Армос го презеде производството и монтажата на префабрикувани бетонски елементи на градежната конструкција.

Решетката на главната оска на зградата е 33,5 x 8,0 метри и има висина на столб од 13 метри.

Изведувач
VIOSER S.A., SOLIS ATE
дизајнер
Liontos & Asociates
Година на завршување
2021
Локација
Трикала, Тесалија