Ветерниот парк, Милаки Евија

Префабрикувана трафостаница

Паркот на ветер лоциран во Милаки, Евија, беше развиен од TERNA ENERGY S.A., еден од најголемите инвеститори и изведувачи во производството на чиста енергија во Грција.

Армос ја испорача префабркуваната зграда од 274 кв.м. трафостаница и 11 кв.м. пумпна куќа.

Изведувач
ΤΕRΝΑ ΕΝΕRGY
дизајнер
Lithos Consulting
Година на завршување
2019
Локација
Милаки Евија