АТИНА АВЕНИЈА, КОН ЕЛЕФСИНА

DB 100 безбедносни бариери

Постојани безбедносни бариери DB 100 беа поставени на Атинската Авенија, кон Елефсина во 2018 година.

Изведувач
Регионот на Атика
дизајнер
Година на завршување
2018
Локација
АТИНА АВЕНИЈА, КОН ЕЛЕФСИНА