Алумил префабрикувани огради

Елементи и столбови за оградување на фабриките

АЛУМИЛ е една од најнапредните компании за дизајн и производство на архитектонски алуминиумски системи ширум светот, со 12 фабрики во Европа.

– Главната фабрика на компанијата во Грција се наоѓа во индустриската област Килкис.

АРМОС во 2020 година презеде набавка и поставување на 2.000 метри префабрикувана ограда за централните индустриски капацитети во Килкис.

Изведувач
Alumil S.A.
дизајнер
Година на завршување
2020
Локација
Индустриска зона во Килкис