ΑΠΟΘΗΚΕΣ JUMBO, ΘΗΒΑ

24.000 τ.μ. αποθηκών

Η ΑΡΜΟΣ ανέλαβε την ανέγερση των προκατασκευασμένων αποθηκών στην Θήβα, για λογαριασμό της εταιρείας JUMBO και της Proestakis Developmet που είναι ο γενικός εργολάβος του έργου. 

Πρόκειται για αποθήκες συνολικού εμβαδού ~24.000 τ.μ. O φέρον οργανισμός των κτιρίων αποτελείται απο προκατασκευασμένα υποστηλώματα, κεφαλοδοκούς-υδρορροές, προεντεταμμένες δοκούς οροφής (ζευκτά) και τεγίδες, καθώς και μηκίδες για την στήριξη της πλαγιοκάλυψης απο πανελς. 

Η προγραμματισμένη διάρκεια του έργου είναι 5 μήνες και αφορά τον σχεδιασμό, παραγωή και ανέγερση της προκατασκευής. 

 

Изведувач
Proestakis Development of Projects
дизајнер
Tryfon Topitzis
Година на завршување
2023
Локација
Thiva, Greece