Јавни згради

Армос испорача повеќе од 150 училишта и неколку јавни згради, како што се судници, казнено-поправни установи, канцеларии на јавните служби, полициски станици и противпожарни станици.

Во Армос, препознаваме дека изградбата на големи градежни објекти бара висока техничка експертиза, строга финансиска контрола и тесна временска рамка.

Нашата понуда и предности

Армос има можности кои ги покриваат сите фази на изградба. Така можеме ефикасно да ги контролираме сите фази на една конструкција. Управувањето со големи конструкции од еден ентитет, им дава единствена предност на нашите клиенти и ги штити од процедури кои одземаат време и трошоци и често непредвидливи ситуации.

Нашиот сеопфатен пристап вклучува дизајн, производство, испорака и склопување на елементи во зграда. Преку нашата подружница OMEGA S.A. ние сме во позиција да испорачаме конструкција со „клуч на рака“ доколку клиентот бара.

Нашите флексибилни техники на производство ни овозможуваат да произведуваме каков било дизајн. Обезбедуваме целосни префабрикувани решенија или специфични елементи за широк спектар на згради.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ