Тунели и железници

Армос брои повеќе од 20 години во производство на специјализирани производи за тунели и железници.

Во тунелите, Армос е производител на сегменти на облоги на тунели (TBM сегменти) и прагови за над 40 километри од тунелите на METRO во Грција.

Во железницата, Армос работи со високомодерни производствени погони за преднапрегнати бетонски прагови, тип B70.