Привремени бариери

Сертифицирано осигурување на работна зона со slim type привремени безбедносни бариери

Серијата SB има ултра лесни префабрикувани парапети, дизајнирани и сертифицирани за привремена употреба во работните зони. Малата ширина на парапетите, нивната брза инсталација и транспорт, во комбинација со сертифицираните перформанси според EN-1317 до H1W4, ги покриваат сите можни осигурителни потреби на градилиште.

SB бариерите имаат широк опсег на примена, вклучувајќи градилишта за изградба на автопати и национални мрежи, привремено пренасочување на сообраќајот, обиколници и многу повеќе.

Привремените парапети од серијата SB се достапни за изнајмување на целата територија на Грција.

image

SB привремените бариери се тестирани според EN 1317 за сите категории на перформанси (T1/T3/N2/H1) и имаат ознака CE

За класите на задржување T1, T3 и N2 бариерите тежат само 125 kg/m, за N2 и H1 тежат 206 kg/m и за H1|W4 & T3|W1 тежат 288 kg/m.

Со ширина на основата на лежиштето помала од 30 cm и минимално поместување на ударот, употребата на SB овозможува создавање тесни работни зони.

TEMPORARY BARRIERS – PRODUCT RANGE

TYPEPERFORMANCEINSTALLATION METHODANCHORATION METHODPROTECTIONDIMENSIONS
DB 65SH1 | W6 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,65 / 0,39 / 6,00 m
SB 70BH1 | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,70 / 0,30 / 6,00 m
SB 70BT3 | W1 | Asurface mountedno anchoringdouble sided0,70 / 0,30 / 6,00 m
DB 80N2 | W3 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80N2 | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 4,00 m
DB 80H1 (L1) | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80H1 | W6 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 4,00 m
DB 80FT3 | W2 | Asurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80FN2 | W2 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80EN2 | W3 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,85 / 0,60 / 6,00 m
DB 80AS-ET3 | W2 | Asurface mountedno anchoringsingle sided0,92 / 0,50 / 6,00 m

За повеќе информации контактирајте не на info@armosprokat.gr

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ