Привремени бариери

Сертифицирано осигурување на работна зона со slim type привремени безбедносни бариери

Серијата SB има ултра лесни префабрикувани парапети, дизајнирани и сертифицирани за привремена употреба во работните зони. Малата ширина на парапетите, нивната брза инсталација и транспорт, во комбинација со сертифицираните перформанси според EN-1317 до H1W4, ги покриваат сите можни осигурителни потреби на градилиште.

SB бариерите имаат широк опсег на примена, вклучувајќи градилишта за изградба на автопати и национални мрежи, привремено пренасочување на сообраќајот, обиколници и многу повеќе.

Привремените парапети од серијата SB се достапни за изнајмување на целата територија на Грција.

SB привремените бариери се тестирани според EN 1317 за сите категории на перформанси (T1/T3/N2/H1) и имаат ознака CE

За класите на задржување T1, T3 и N2 бариерите тежат само 125 kg/m, за N2 и H1 тежат 206 kg/m и за H1|W4 & T3|W1 тежат 288 kg/m.

Со ширина на основата на лежиштето помала од 30 cm и минимално поместување на ударот, употребата на SB овозможува создавање тесни работни зони.

TEMPORARY BARRIERS – PRODUCT RANGE

TYPEPERFORMANCEINSTALLATION METHODANCHORATION METHODPROTECTIONDIMENSIONS
DB 65SH1 | W6 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,65 / 0,39 / 6,00 m
SB 70BH1 | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,70 / 0,30 / 6,00 m
SB 70BT3 | W1 | Asurface mountedno anchoringdouble sided0,70 / 0,30 / 6,00 m
DB 80N2 | W3 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80N2 | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 4,00 m
DB 80H1 (L1) | W4 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80H1 | W6 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 4,00 m
DB 80FT3 | W2 | Asurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80FN2 | W2 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80EN2 | W3 | Bsurface mountedno anchoringdouble sided0,85 / 0,60 / 6,00 m
DB 80AS-ET3 | W2 | Asurface mountedno anchoringsingle sided0,92 / 0,50 / 6,00 m

За повеќе информации контактирајте не на info@armosprokat.gr

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ