Префабрикувани огради

ARMOS префабрикувани оградни системи се користат за разграничување на индустриски области, јавни згради и заштита на поголеми проекти. Вообичаено, и со соодветно инженерство, се користат и како потпорни конструкции со мала висина (до 3 m).

Префабрикувани оградни ѕидови се најбрзиот, најекономичен и најквалитетниот метод на градба кој може да се прилагоди на специфичните барања на секој проект.

Тоа е висококвалитетен индустриски производ, кој нуди архитектонска флексибилност и на тој начин може да ги исполни барањата на секој проект во однос на висината, ширината, дизајнерските карактеристики, боите и формите.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ