Постојани бариери DB80

Сертифициран централен остров, абатмент, мост, бариера и обезбедување на градилиште со капацитет за задржување до H2.

Палетата на системи за запирање DB 80 е најразновидната група на префабрикувани парапети кои ги покриваат сите можни апликации, со капацитет за задржување до H2. Во зависност од барањата на секој проект, овие парапети може да се инсталираат на површината на патот, да се закотвуваат во асфалт, бетон или набиен материјал за засипување или да се вградат.

Сите системи од серијата DB 80 се означени со CE и тестирани според EN 1317.

Преку специјалните преодни елементи, овие парапети можат да се поврзат и со други системи за пресретнување на Делта Блок, како и со метални или излеани парапети.

THE DB 80 SERIESPRODUCT RANGE

TYPEPERFORMANCEINSTALLATION METHODANCHORATION METHODPROTECTIONDIMENSIONS
DB 80H2 | W6 | Bsurface mounted double sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80H2 (L2) | W5 | Bsurface mounted double sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80FH2 | W2 | Bpile driven on subsoil2 x ram pinsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80FH2 | W3 | Bpile driven on subsoil2 x ram pinsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80PH2 | W2 | Bpinned on asphalt2 x pinsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80AH2 | W2 | Banchored on concrete2 x anchorsdouble sided0,80 / 0,60 / 6,00 m
DB 80EH2 | W1 | Bembedded in asphalt double sided0,85 / 0,60 / 6,00 m
DB 80AS‑EH2 | W1 | Bembedded in asphalt single sided0,92 / 0,50 / 6,00 m
DB 80AS‑EH2 | W2 | Bembedded in asphalt single sided0,92 / 0,50 / 6,00 m
DB 80AS-AH2 | W1 | Banchored on concrete2 x anchorssingle sided0,80 / 0,48 / 6,00 m

За повеќе информации контактирајте не на info@armosprokat.gr

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ