Плочи за поплочување

Во 1990 година, АРМОС го воведе логото PAVE на Грчкиот пазар и со него, за прв пат, индустриското производство на вулкански камен, одличен материјал за мноштво намени, како што се:
• Тешки подови
• Фабрички дворови
• Бензински пумпи
• Автобуси-премин-изградба на патишта
• Тротоари-тротоари
• Плоштади и заеднички простории
• Станбени дворови и паркинзи
Со независни автоматски производствени линии и во фабриките Лариса и Оинофита, АРМОС е најголемиот производител во Грчкото поле на еколошки материјали, комплетирајќи ја својата палета со материјали како бетонски плочи, канали, настрешници, шахти за електромеханички инсталации итн.

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ