ИНФРАСТРУКТУРА

Обезбедуваме широк спектар на сертифицирани префабрикувани бетонски производи и инженерски префабрикувани решенија за транспорт (автопати, железници и тунели), енергетска и урбанистичка инфраструктура. 
Прочитај повеќе…   
Автопати – Тунели и железници – Урбанистичко планирање – Марини – Стадиони