ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

Ние придонесуваме за новата генерација на проекти за индустриски згради, фокусирајќи се на големите предности на префабрикацијата како што се безбедноста од пожар, животниот век и квалитетот, а истовремено ја надградуваме додадената вредност на зградите со користење на архитектонски градежни елементи на фасадите.