Згради

Денешната градежна индустрија бара иновативни материјали со висока јачина со флексибилен дизајн и економски перформанси.

Во АРМОС дизајнираме, произведуваме и инсталираме поединечни структурни елементи и комплетни градежни системи за рамката и комплетната обвивка на зградата. Нашето портфолио вклучува преднапрегнати плочи, ѕидови, предплочи, кровни елементи, греди, столбови и фасади, а дополнително нудиме специјално прилагодени елементи за потребите на секоја конструкција. Ние соработуваме со архитекти, инженери, градежници и нивните подизведувачи за да обезбедиме решенија за сите области на градежни проекти:

·        Индустриски објекти

·        Комерцијални и деловни згради

·        Станбени и домашни комплекси

·        Енергетски згради за трафостаници

·        Згради за сервис и одржување на автопати

·        Згради од јавниот сектор

Од станбени комплекси до јавни згради, трафостаници на паркови на ветерници и друго, ARMOS обезбедува решенија кои се прилагодуваат на предизвиците на модерната градба.

Implementation

Products